Personel Güvenlik Çözümleri


ABS;  Özel Güvenlik personellerini çeşitli işe alım metotları ile seçer. Eğitimlerini ise projenin kriterlerine uygun niteliklerde talimatları belirleyerek pratik ve teorik olarak gerçekleştirir. ABS Özel Güvenlik personelleri hangi durumda ne yapması gerektiğini bilerek görev başı yapar. Sürekli eğitim anlayışı ile yıllık eğitim planları hazırlanarak güvenlik görevlilerimizin kanun , davranış ve gelişen teknoloji karşısında güncel bilgiye sahip olmaları sağlanır . 

ABS Güvenlik; 2002 yılından itibaren bu yaklaşımla yüzlerce noktada hizmet vermekte ve her bir lokasyonda aynı kaliteyi sağlamak üzere çalışmalar yürütmekteyiz. ABS Özel Güvenlik Ekiplerimiz her bir tesisin ihtiyaçlarını ön risk analizleri ile belirler ve bu riskler doğrultusunda bilgi ve tecrübeleri ile birleştirerek optimal çözümler üretir.


Eğitimlerimiz öncelikle iş güvenliği kapsamında ele alınarak yangın, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri, ilkyardım, gözlem ve kontrol, risk belirleme ve raporlama gibi maddeleri   içermektedir.  

 

" ABS Özel Güvenlik personellerini abs-guard entegrasyonu ile online olarak denetler ve raporlar.     Bu farklılık firmamızın tercih edilmesini sağlayan etkin güvenlik çözümlerimizden sadece birisidir.  "

 Firmamızın en etkin özelliklerinden bir tanesi de güvenlik görevlilerinin 24 saat 365 gün esası ile real time denetlenmesini sağlayan bir yapıya sahip olmasıdır. Standart olarak tüm projelerimizde uyguladığımız bu elektronik çözüm ile;

  •  Devriyelerin eksiksiz tamamlanması
  • Acil durum butonu ile kolluk kuvvetlerinin yönlendirilmesi
  • Özel güvenlik görevlisinin sağlık durumunun kontrolü 

 sağlanmaktadır.  

 " ABS Özel Güvenlik her ay fatura ile birlikte ; sgk ve vergi borcu yoktur yazıları, denetleme raporları, eğitim sonuç raporları araç takip raporları ve online güvenlik takip raporlarını eksiksiz olarak siz müşterilerine ulaştırır. " 

 


444 2 719

" Daha Güvenli Bir Dünya İçin Çözümler "

 
Referanslar