Tesis Yönetimi

 

 

Plazaların , fabrikaların ve tesislerin yatırım , yönetim ve işletme maliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. Bu maliyet artışlarını dengeleyebilmek ve gerekli tasarruf önlemlerini almak, şirketlerin ve  kurum kuruluşların ilk önlem maddeleri içerisinde yer almaktadır . Tabi bu önlemleri alırken tasarrufun ekonomik boyutu ile birlikte alınan önlemlerin sisteme entegrasyonunun ne düzeyde olacağı ve nasıl adapte edileceği de bir soru olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir tesisin yönetilmesinde  öncelikle teknolojik entegrasyonu daha sonra çalışanların sürekli eğitim  ve sosyal hakları ile  adaptasyonlarını  sağlayarak yasal süreçler dahilinde etkin bir yapı oluşturabilmek önem teşkil etmektedir.

Tesis yönetiminde ABS olarak   enerji mühendisliğinin hesaplamaları, özel güvenlik çözümleri, temizlik şemasının programlanması, peyzaj düzeninin korunması, teknik destek hizmetleri, beyaz ve mavi yaka çalışanların seçimi ve oryantasyonlarının yaptırılması ve  satın alma departmanına verilebilecek hizmetler ile tam kapsamlı olarak gerçekleştirilebilmekteyiz.

 Bu etkin hizmet anlayışı ile şirketler kendi ana faaliyet konularına yönelebilmektedir ve üretim güçleri rekabet piyasasında üst noktalara taşınmaktadır.

 Tesis yönetim anlayışımızda yaklaşımımız ;

  • Algoritmik olarak yapı taşlarını kurmak ve rota belirlemek
  • Belirlenen akış diyagramına göre sunumlar hazırlamak
  • Karar verilen akış şeması koşulları ile yönetim organizasyonunu hazırlamak
  • Görev tanımlarını atamak
  • İşe alım süreçlerini oluşturmak
  • Eğitim ve raporlama
  • Görev başı eğitimler
  • Denetleme
  • Revize eğitim organizasyonları gerçekleştirmek ( yıllık eğitim planları )

ve en önemlisi ana faaliyet konularında işletme ve tesislere daha büyük oyun sahaları teslim etmek gelmektedir.

Referanslar