Güvenlik Mühendisliği Çözümleri
z

Güvenlik mühendisliği; tesisinizde veya taşınır mallarınızın üzerinde oluşabilecek riskleri minimize edebilmek için teknolojik, mimari yapılarınızdaki hesaplamalar, fiziki ve personel ile sağlanabilen güvenlik tedbirlerinin bütününü kapsayan detaylı bir mühendislik dalı olarak tanımlanabilmektedir.

ABS Özel Güvenlik olarak güvenlik mühendislerimiz   tesis, bina, fabrika, okul ve risk teşkil eden noktaların güvenlik risklerini minimize etmek için yapının mimari dizaynından bina veya tesis yerleşim planına, iç tasarımdan çevre faktörlerine, planlanabilecek nominal güvenlik sistemi ve personel çözümünden tesisin yada alanın hangi şartlar için kullanılacağına kadar hesaplayarak en doğru kararın uygulanmasını sağlar ve hesaplamalarını gerçekleştirir.

ABS güvenlik mühendislerimiz projenin ön risk analizini gerçekleştirerek durum tespiti yapar ve uygulanması gereken projenin oluşmasında etkileyici bir faktör oluşturur. Hizmet talebinde bulunan kurum ya da kişinin beklentilerini algılayarak maksimum fayda oluşturabilecek bir yapı oluşturur. Bu yapıda deneyimlerimiz ve teknolojik yeterliliklerimiz ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenler.

Güvenlik mühendisliği yaklaşımında fizibilite kapsamında lokasyon, firmanın yada tesisin faaliyet kolu, çevre iklim şartlarından insan yapısına kadar bilgi toplanır ve potansiyel risklerin yol açabileceği hesaplamalar gerçekleştirilir. 

ABS Özel Güvenlik firmamızdan hizmet alan şirketler yaklaşımlar ve belirlenen stratejik planlamalar doğrultusunda önleyici faaliyetlerini arttırır ve oluşturulan güvenlik politikasına göre çalışan ve yönetici eğitimleri verilir.

Mühendislik çözümlerimizde optimal ve maksimum fayda sağlayabilecek yapı ve organizasyon şeması oluşturulur.

ABS bünyesindeki güvenlik mühendisleri akademik eğitimlerin yanı sıra firma içi eğitimlerle de güncel olarak teknoloji ve insan etkileşiminde eğitime tabi tutulur ve başarı oranları arttırılır. Başlıklar altında ele alırsak güvenlik mühendislerimiz  ;

  • Ön risk analizlerini belirler
  • Tesisinizin risk faktörlerine göre savunma, acil durum eylem planlarını hazırlar.
  • Firmanızın güvenlik talimatlarını hazırlar ve eğitimlerini gerçekleştirir
  • Güvenlik sisteminizin oluşturulması için gerekli teknik spektleri bir rapor olarak bildirir ve toplantılar düzenler.
  • Acil durum aksiyon planlarını ve davranış eğitimlerini gerçekleştirir.
  • Denetlemeler ile risk faktörlerini raporlar ve minimize edilmesini gerçekleştirir.
  • Resmi kolluk kuvvetleri raporlamalarını ve iletişimini gerçekleştirir.
  • Zamanlı zamansız denetlemeler ile performans ölçümleri yapar.
  • Güvenlik tatbikatlarını gerçekleştirir ve planlar.

İş güvenliği uzmanları ile koordineli olarak çalışarak ilgili kanun gereği raporlama ve yazışmaları gerçekleştirir. 
Referanslar